Eksempelsider med WCAG-feil

Vi lager web-sider med dokumenterte WCAG-feil.

Sidene kan brukes av alle, men er først og fremst laget for å teste valideringsverktøy og for å bli brukt i MediaLTs kurs.

Send gjerne tilbakemeldinger til morten@medialt.no

Sidene er på engelsk. Velg WCAG i hovedmenyen eller gå rett til eksempelsidene.