IAAP Nordic

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) Nordic ble presentert på OsloMet 31.5.18. IAAP er en bransjeorganisasjon for de som arbeider med universell utforming.

Det har vært diskutert i mange år, men nå har du endelig muligheten til å kunne kontrollere at du faktisk får det du trenger når du anskaffer ekspertise innen området universell utforming. Med den internasjonale bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, kan seriøse aktorer sertifisere sine ansatte og dermed kvalitetssikre at nødvendig kompetanse er på plass. Personer med interesse for universell utforming med ønske om å lære mer og utveksle kunnskap og erfaringer med likesinnede, vil ha stort utbytte av å være medlem i den nordiske regionalavdelingen.

Dette var budskapet til Frida Sandberg, prosjektleder for IAAP Nordic. IAAP tilbyr altså sertifiserende kurs, webinarer, arbeidsgrupper etc. For et firma koster det 1500 doller å være medlem pr. år. Det finnes også medlemskap for individuelle medlemer og organisasjoner.

Selv om organisasjonen skal være for eksperter ble alle invitert inn, uansett forkunnskaper. Dette er annerledes enn i andre bransjeorganisasjoner jeg har kjennskap til, og jeg er ikke helt overbevist om at jeg synes det er riktig i en profesjonell organisasjon. Men, muligens er universell utforming og tilgjengelighet et for lite miljø til å samle ekte profesjonelle, og det er kanskje derfor nødvendig for å få nok medlemmer og tilstrekkelig inntjening. Veien til å kunne kalle seg «ekspert» er kanskje også ganske kort hvis jeg får sammenlikne med hva som kreves av andre eksperter i IT-bransjen. Jeg er altså litt kritisk, som en av veldig få som har jobbet med dette på fulltid i 30 år. Likevel må alle fagfelt starte et sted, og IAAP vil antakelig også videreutvikles. Spesielt små firmaer og individuelle medlemmer må ha ganske brukbar økonomi for å delta aktivt, for det må jo til for å videreutvikle organisasjonen – ikke bare hanke inn medlemmer som vil lære! Dette er imidlertid helt identisk med for eksempel W3C.

IAAPs hjemmeside

Professor Weiqin Chen, ved Fakultet for teknologi, kunst og design hos OsloMet, presenterte MOOCAP-prosjektet:

MOOCAP (MOOC Accessibility Partnership) er et europeisk prosjekt som tar sikte på å utvikle massive nettkurs knyttet til digital tilgjenglighet. I dette prosjektet har tilsammen åtte europeiske universiteter produsert 11 kostnadsfrie nettkurs – ett introduksjonskurs og 10 spesialiserte kurs. Kursene dekker emner som universell utforming gjeldene brukersentrert design, nett- og mobilapplikasjoner samt spillifisering. Introduksjonskurset finnes på serveren til FutureLearn og har hittil blitt gjennomført tre ganger med i alt 9000 deltakere.