Med mange skjermlesere navigerer du internt på nettsider ved hjelp av vanlige bokstaver, for eksempel:

Piltaster og andre navigeringstaster brukes også for å flytte rundt på siden. Faktisk vises siden mer eller mindre på samme måte som et tekstbehandlingsdokument med skjermlesere som Jaws, Window-Eyes og NVDA. Skal du velge i lister, skrive inn tekst og så videre må skjermleseren få beskjed om at du ikke ønsker å bruke tastaturet for å navigere internt på siden. Dette kalles skjemamodus (eventuelt skrivemodus eller andre liknende begreper).

Har brukeren valgt å gå inn i skjemamodus er det vanlig å trykke Tabulator fra felt til felt (på samme måte som i vanlige dialogbokser). Både ledetekster og verdier skal leses opp, og tastaturet bør fungere på riktig måte: