Skjemamodus

Med mange skjermlesere navigerer du internt på nettsider ved hjelp av vanlige bokstaver:

Piltaster og andre navigeringstaster brukes også for å flytte rundt på siden. Faktisk vises siden mer eller mindre på samme måte som et tekstbehandlingsdokument med skjermlesere som Jaws, Window-Eyes og NVDA. Skal du velge i lister, fylle inn tekst i felt og så videre må derfor skjermleseren settes i skjemamodus.

Har brukeren valgt å gå inn i skjemamodus er det vanlig å trykke Tabfra felt til felt (på samme måte som i vanlige dialogbokser). Vær da oppmerksom på at både ledetekster og verdier skal leses opp, og at tastaturet fungerer på riktig måte: