Skjermlesere og tabeller

Skjermlesere som Jaws, NVDA og Window-Eyes viser tabeller sekvensielt. Med tale kan du høre bare et ord av gangen, og med punktskrift leses kun noen få tegn av gangen. Mange skjermlesere viser bare en tabelcelle av gangen, og uten riktig merking av rad- og kolonneoverskrifter kan det bli nesten umulig å skjønne tabellene For å lese og navigere i tabeller brukes spesielle hurtigtaster og/eller en spesiell tabell-modus. Sjekk brukerveiledningen for skjermleseren for å finne ut hvilke taster du skal benytte.

Videoen nedenfor demonstrerer hvordan VoiceOver leser tabeller med og uten riktig merking.

Skal tabellen bli forståelig med skjermleser er det viktig at tabellen kodes riktig. For enkle tabeller betyr dette vanligvis at th-tag'er brukes. For avanserte tabeller brukes andre teknikker, for eksempel headers/id eller WAI-ARIA.