Teksting av video

Teksting av video er viktig for hørselshemmede.

Følgende WCAG suksesskriterier omhandler teksting i såkalte synkroniserte medier. Det vil si at lyd og bilde henger sammen:

  • SK 1.2.2: sier at det skal gis tilgang til teksting for forhåndsinspilte medier (nivå A).
  • SK 1.2.5: sier at det skal gis tilgang til teksting av lyd i direktesendte synkroniserte medier. (nivå AA).

SK 1.2.3, SK 1.2.4 og SK 1.2.5 er unntatt fra kravet om å følge WCAG på nivå AA i Norge.

Sjekk gjerne også suksesskriteriet for tegnspråk: SK 1.2.6

Det finnes flere formater for teksting av video. WebVTT (Web Video Text Tracks Format) anbefales siden den er en del av HTML5-standarden.

VTT-eksempel

Under ser du et eksempel på en VTT-fil som inneholder 3 tidskodede undertekster. Koden kan redigeres med en vanlig tekstbehandler som f.eks. notisblokk:


00:00:12,000 --> 00:00:15,000
Hva fører deg hit?
00:00:18,500 --> 00:00:20,500
Jeg leter etter noen.
00:00:36,500 --> 00:00:39,000
Det er et farlig område for fremmede å ferdes i.

Merk at VTT-filer bør lagres i UTF8 format for å sikre at spesielle tegn osv. vises på riktig måte.

HTML-kode for å legge til tekstspor i video:

<video width="720" height="480" controls>
<source src="video.mp4" type="video/mp4" />
<source src="video.ogv" type="video/ogg" codecs="theora, vorbis" />
<source src="video.webm" type="video/webm" />
<track src="teksting.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norsk" />
< /video>

Video-eksempel

I filmen under demonstrerer Trond Ausland hvordan teksting kan gjøres med hjelp av en nettside: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/testdrive/demos/captionmaker/. Filmen har blitt tekstet ved hjelp av denne nettsiden.