2.1.2 Ingen tastaturfelle

Hvis tastaturfokus kan flyttes til en av komponentene på siden ved hjelp av et tastaturgrensesnitt, kan fokus flyttes fra den aktuelle komponenten bare ved hjelp av tastaturgrensesnittet. Hvis det er behov for noe annet enn standard pil- eller tabulatortaster eller andre standardmetoder for navigering, får brukeren informasjon om hvilken metode som må benyttes for å flytte fokus.

Nivå A

Merknad: Alt innhold på websiden må overholde dette suksesskriteriet(uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier eller ikke) fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet, kan hindre brukeren i å bruke hele siden. Se Forutsetninger for samsvar med krav, punkt 5: Ingen interferens.

5. Ingen interferens

Hvis teknologi brukes på en måte som ikke støtter tilgjengelighet, eller hvis den brukes på en måte som ikke er i samsvar med kravene, hindrer den ikke andre brukere i å få tilgang til resten av siden. Dessuten er websiden som helhet fortsatt i samsvar med kravene i følgende tilfeller:

  1. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås på i en brukeragent
  2. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås av i en brukeragent
  3. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, ikke støttes av en brukeragent

I tillegg gjelder følgende suksesskriterier for alt innhold på siden, inkludert innhold som man ellers ikke er avhengig av for å være i samsvar med kravene, fordi manglende samsvar kan hindre bruk av websiden:

  • 1.4.2 Styring av lyd
  • 2.1.2 Ingen tastaturfelle
  • 2.3.1 Terskelverdi på maks. tre glimt
  • 2.2.2 Pause, stopp, skjul

Merknad: Hvis det ikke er mulig for en webside å være i samsvar med kravene (for eksempel en webside som brukes til å teste samsvar med krav, eller en eksempelside), kan den ikke regnes blant websidene som er i samsvar med kravene, eller inkluderes i en erklæring om samsvar med krav.

Mer informasjon finnes påUnderstanding Conformance Requirements (forstå forutsetninger for samsvar med krav).

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.