WCAG

Vis lenker til mer WCAG-info

Sample pages With WCAG errors

1: Mulig å oppfatte

Informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte.

1.1. Tekstalternativer: Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.

1.2. Tidsbaserte medier: Gi alternativer til tidsbaserte medier.

1.3. Mulig å tilpasse: Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter (for eksempel med enklere layout) uten at informasjon eller struktur går tapt.

1.4. Mulig å skille fra hverandre: Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.

2: Mulig å betjene

Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.

2.1. Tilgjengelig med tastatur: Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.

2.2. Nok tid: Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold.

2.3. Anfall: Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å forårsake (epileptiske) anfall.

2.4. Navigerbar: Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.

3: Forståelig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

3.1. Leselig: Gjør innholdet leselig og forståelig.

3.2. Forutsigbar: Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.

3.3. Inndatahjelp: Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.

4: Robust

Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

4.1. Kompatibel: Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.Comments are closed.