Kort forklaring av WCAG 2.1

Planen er at 17 nye suksesskriterier kommer sommeren 2018. Hovedfokus for det som er nytt er kognisjon og mobil. Den nye standarden får navnet WCAG 2.1. Retningslinjer og suksesskriterier fra WCAG2.0 er de samme, det vil si at standarden er bakover-kompatibel

Les artikkelenNyttig informasjon om skjermlesere

Resultatene fra WebAIM’s «Screen Reader User Survey #7» har kommet, og her er det mye interessant for utviklere og andre som jobber med nettsider.

Les artikkelenInformasjonsvideo om web og tilgjengelighet

W3C har laget en informasjonsvideo om web-tilgjengelighet.

Les artikkelenSimulatorer

Vil du sjekke hvordan det er å bruke web med ulike funksjonsnedsettelser?

Les artikkelenTilsynets måleindikatorer for universell utforming

Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger. Dette er indikatorer som brukes når Difi fører tilsyn med virksomheters nettløsninger og ved statusmålinger. Indikatorsettet er fremdeles under arbeid, og vi inviteres til å komme med tilbakemeldinger.

Les artikkelenArtikkeltips

Siste tips handler om bruk av overskrifter.

Vis artikkelenEksempelsider med WCAG-feil

Nå finner du sider med WCAG-feil i eksempelsamlingen.

Vis artikkelenAvkryssingsfelt

Avkryssingsfelt (og andre kontroller) skal leses opp riktig og fungere med tastatur.

Vis hele artikkelenKognisjon og web

Hva er forståelig, og hvordan utforme webinnhold som fungerer for flest mulig? I denne artikkelen er det pekere til mer informasjon, men også noen kommentarer til de anbefalingene som gis i forhold til å ta spesielt hensyn til mennesker som har kognitive utfordringer.

Vis hele artikkelenVanlige tilgjengelighetsproblemer i apper

I denne gjennomgangen kan du få tips om noen av de vanligste tilgjengelighetsfeilene i apper.

Vis hele artikkelen