1.2.8 Mediealternativ (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier for alle forhåndsinnspilte synkroniserte medier og for alle forhåndsinnspilte rene videomedier.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.