1.3.2 Meningsfylt rekkefølge

Når rekkefølgen som innholdet presenteres i, påvirker meningsinnholdet, kan en korrekt leserekkefølge bestemmes programmeringsmessig.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.