1.3.3 Sensoriske egenskaper

Instruksjoner som gjelder for forståelse og betjening av innhold, er ikke utelukkende avhengige av komponentenes sensoriske egenskaper, for eksempel form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd.

Nivå A

Merknad: Mer informasjon om krav som gjelder farge, finnes under retningslinje 1.4.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.