1.4.5 Bilder av tekst

Hvis teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet for bilder av tekst til å formidle informasjon.

Nivå AA

Unntak:

  • Kan tilpasses: Bildet av tekst kan visuelt tilpasses til brukerens krav.
  • Nødvendig: En bestemt presentasjon av tekst er nødvendig for informasjonen som formidles.

Merknad: Logoer (tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn) anses som nødvendige.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.