1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnslyd

For forhåndsinnspilt lydinnhold (bare lyd) som (1) primært inneholder tale i forgrunnen, (2) ikke er en lydbasert CAPTCHA-test eller lydbasert logo og (3) ikke er vokalisering med et primært musikalsk uttrykk, for eksempel sang eller rapping, gjelder minst ett av følgende punkter:

Nivå AAA

  • Ingen bakgrunn: Lydbildet inneholder ikke bakgrunnslyd.
  • Slå av: Bakgrunnslyden kan slås av.
  • 20 dB: Lydstyrken på bakgrunnslyden er minst 20 desibel lavere enn taleinnholdet i forgrunnen, med unntak av tilfeldige lyder som bare varer i 1–2 sekunder.
    Merknad: Ifølge definisjonen av «desibel» vil bakgrunnslyd som oppfyller dette kravet, være ca. en fjerdedel av lydstyrken til taleinnholdet

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.