1.4.8 Visuell presentasjon

For visuell presentasjon av tekstblokker finnes det en mekanisme for å oppnå følgende:

Nivå AAA

  1. Brukeren kan velge forgrunns- og bakgrunnsfarger.
  2. Bredden er ikke mer enn 80 tegn (40 for kinesisk, japansk og koreansk).
  3. Teksten er ikke blokkjustert (justert etter både høyre og venstre marg).
  4. Linjeavstanden er minst 1,5 innenfor avsnitt, og avstanden mellom avsnitt er minst 1,5 ganger større enn linjeavstanden.
  5. Tekst kan forstørres opptil 200 % uten bruk av kompenserende teknologi og uten at brukeren må rulle vannrett for å lese en tekstlinje når vinduet dekker hele skjermen.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.