1.4.9 Bilder av tekst (ingen unntak)

Bilder av tekst brukes bare som ren dekorasjon eller hvis en bestemt presentasjon av tekst er nødvendig for formidling av informasjonen.

Nivå AAA

Merknad: Logoer (tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn) anses som nødvendige.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.