2.1.3 Tastatur (ingen unntak)

All funksjonalitet i innholdet kan betjenes via et tastaturgrensesnitt uten at det er behov for tidsberegning av de enkelte tastetrykkene.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.