2.2.2 Pause, stopp, skjul

For bevegelse, blinking, rulling eller automatisk oppdatering av informasjon gjelder begge de følgende punkter:

Nivå A

  • Bevegelse, blinking, rulling: Ved enhver form for bevegelse, blinking eller rulling av informasjon som (1) starter automatisk, (2) varer i mer enn 5 sekunder, og (3) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, med mindre bevegelsen, blinkingen eller rullingen er del av en handling der den er nødvendig.
  • Automatisk oppdatering: Ved enhver form for automatisk oppdatering av informasjon som (1) starter automatisk og (2) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, eller til å styre oppdateringsfrekvensen, med mindre den automatiske oppdateringen er del av en handling der den er nødvendig.

Merknad 1: Informasjon om krav som gjelder flimrende eller blinkende innhold,omtales i retningslinje 2.3.

Merknad 2: Alt innhold på websiden må overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier eller ikke) fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet, kan hindre brukeren i å bruke hele siden. Se Forutsetninger for overholdelse av krav, punkt 5: Ingen interferens.

Merknad 3: Innhold som oppdateres regelmessig av programvare, eller som spilles av direkte til brukeragenten, behøver ikke å kunne lagre eller presentere informasjon som genereres eller mottas fra pausen begynner til presentasjonen gjenopptas fordi dette ikke alltid er teknisk mulig og fordi det i mange situasjoner ville vært misvisende.

Merknad 4: En animasjon som inngår i forhåndsinnlasting eller lignende, kan anses som nødvendig hvis det ikke kan forekomme interaksjon for noen brukere i denne fasen, og hvis mangel på en fremdriftsindikator kunne forvirre brukerne og skape inntrykk av at innholdet er enten frosset eller ødelagt.

5. Ingen interferens

Hvis teknologi brukes på en måte som ikke støtter tilgjengelighet, eller hvis den brukes på en måte som ikke er i samsvar med kravene, hindrer den ikke andre brukere i å få tilgang til resten av siden. Dessuten er websiden som helhet fortsatt i samsvar med kravene i følgende tilfeller:

  1. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås på i en brukeragent
  2. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås av i en brukeragent
  3. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, ikke støttes av en brukeragent

I tillegg gjelder følgende suksesskriterier for alt innhold på siden, inkludert innhold som man ellers ikke er avhengig av for å være i samsvar med kravene, fordi manglende samsvar kan hindre bruk av websiden:

  • 1.4.2 Styring av lyd
  • 2.1.2 Ingen tastaturfelle
  • 2.3.1 Terskelverdi på maks. tre glimt
  • 2.2.2 Pause, stopp, skjul

Merknad: Hvis det ikke er mulig for en webside å være i samsvar med kravene (for eksempel en webside som brukes til å teste samsvar med krav, eller en eksempelside), kan den ikke regnes blant websidene som er i samsvar med kravene, eller inkluderes i en erklæring om samsvar med krav.

Mer informasjon finnes påUnderstanding Conformance Requirements (forstå forutsetninger for samsvar med krav).

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.