2.2.4 Avbrytelser

Avbrytelser kan utsettes eller undertrykkes av brukeren, med unntak av avbrytelser som skyldes en nødsituasjon.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.