2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt

Websider har ikke innhold som glimter mer enn tre ganger i løpet av ett sekund, eller glimt er innenfor terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt.

Nivå A

Merknad: Fordi enhver form for innhold som ikke oppfyller dette suksesskriteriet kan hindre brukeren i å bruke hele siden, må alt innhold på websiden overholde dette suksesskriteriet (uansett om det brukes til å oppfylle andre suksesskriterier). Se Forutsetninger for samsvar med punkt 5: Ingen interferens.

5. Ingen interferens

Hvis teknologi brukes på en måte som ikke støtter tilgjengelighet, eller hvis den brukes på en måte som ikke er i samsvar med kravene, hindrer den ikke andre brukere i å få tilgang til resten av siden. Dessuten er websiden som helhet fortsatt i samsvar med kravene i følgende tilfeller:

  1. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås på i en brukeragent
  2. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, slås av i en brukeragent
  3. når teknologi som brukeren ikke er avhengig av, ikke støttes av en brukeragent

I tillegg gjelder følgende suksesskriterier for alt innhold på siden, inkludert innhold som man ellers ikke er avhengig av for å være i samsvar med kravene, fordi manglende samsvar kan hindre bruk av websiden:

  • 1.4.2 Styring av lyd
  • 2.1.2 Ingen tastaturfelle
  • 2.3.1 Terskelverdi på maks. tre glimt
  • 2.2.2 Pause, stopp, skjul

Merknad: Hvis det ikke er mulig for en webside å være i samsvar med kravene (for eksempel en webside som brukes til å teste samsvar med krav, eller en eksempelside), kan den ikke regnes blant websidene som er i samsvar med kravene, eller inkluderes i en erklæring om samsvar med krav.

Mer informasjon finnes påUnderstanding Conformance Requirements (forstå forutsetninger for samsvar med krav).

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.