2.4.10 Deloverskrifter

Deloverskrifter brukes til å organisere innholdet.

Nivå AAA

Merknad 1: «Overskrift» brukes i generell betydning og omfatter både titler og andre måter å sette inn overskrifter til ulike typer innhold på.

Merknad 2: Dette suksesskriteriet omfatter tekst, ikke brukergrensesnittkomponenter. Brukergrensesnittkomponenter omtales under suksesskriterium 4.1.2.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.