3.2.5 Endring på anmodning

Kontekstendringer foretas bare på anmodning fra en bruker. Eventuelt finnes det en mekanisme for å slå av slike endringer.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.