3.3.1 Identifikasjon av feil

Hvis en inndatafeil oppdages automatisk, identifiseres elementet som feilen berører, og brukeren får en tekstbeskrivelse av feilen.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.