3.3.3 Forslag ved feil

Hvis en inndatafeil oppdages automatisk og det finnes forslag til hvordan den kan rettes, presenteres forslagene for brukeren, med mindre dette innebærer risiko for sikkerheten eller formålet med innholdet.

Nivå AA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.