3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

For websider som medfører juridiske forpliktelser eller krever økonomiske transaksjoner fra brukeren, som endrer eller sletter brukerstyrte data i datalagringssystemer, eller som sender svar på tester utført av brukeren, gjelder minst ett av følgende punkter:

Nivå AA

  1. Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
  2. Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
  3. Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.