3.3.6 Forhindring av feil (alle)

For websider som krever at brukeren sender informasjon, gjelder minst ett av følgende punkter:

Nivå AAA

  1. Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
  2. Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
  3. Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.