Hvilken skrifttype fungerer best?

Med eller uten seriffer, fet, kursiv, størrelse, … Her er noen svar.

Typografi er:

Utforming og teknisk behandling av et (hovedsakelig) tekstlig budskap; den visuelle formen på en trykt tekst. Sentrale problemstillinger er leselighet
og avpassing av formen til innholdet gjennom valg av skrift, skriftstørrelse, linjelengde, linjeavstand, farger osv., samt tilpasning av tekst- og bildeflater
til papirflaten og plassering av de enkelte elementer.


Store Norske Leksikon

Typografi er en vitenskap, men også litt kunst. Det er mange meninger om hva som er pent, hvilke skrifttyper som passer best i ulike medier og til ulike budskap, og her er det mange som mener mye. Men, hva er best for flest når målet er at teksten skal være enklest mulig å lese? For å finne ut dette er det sannsynligvis en god ide å spørre mennesker med redusert syn. Også de som har normalt syn kommer i situasjoner der leseforholdene ikke er optimale, og da har de kanskje sammenliknbare behov med svaksynte? Altså: dette er viktig for alle, dvs. nesten alle (jeg bruker punktskrift og tale, og da funker det meste helt OK).

Du finner en grunnleggende og god introduksjon til valg av skrift på:
WebAIM: Fonts

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved NTNU har undersøkt
Lesbarheten av trykt tekst for svaksynte (pdf). Bufdir har laget en kort oppsummering av undersøkelsen. Svaksynte fikk tilsendt et hefte med ulik skrift, og så skulle de si hva de likte best. Jeg kan ikke la være å si at jeg er litt skeptisk til metoden, men nedenfor kan du lese noen av hovedkonklusjonene.

Størrelsen er viktigst

Skriftstørrelse er viktigere enn skrifttype. I undersøkelsen er det imidlertid kun brukt «vanlige» skrifttyper (Helvetica, Tiresias, Tiresias bold, Scala bold, Scala sans, Scala sans bold, Verdana, Times New Roman og Frutiger). Alt for kunstneriske bokstaver og tegn er nok en utfordring for mange.

12 punkt er stort nok, og siden skrifttyper har ulik størrelse brukes Times New Roman som referanse. Dette tilsvarer anbefalinger knyttet til WCAG.

Kontrast er nest viktigst

Forskjellen mellom for- og bakgrunnsfarge er viktig. Også her har WCAG klare anbefalinger med et kontrastforhold på 4,5:1 (nivå AA) og 7:1 (nivå AAA). Svart på hvit har et kontrastforhold på 21:1, og det fungerte best på papir. Men, er kontrasten for dårlig kan ingen lese (svart på svart eller hvit på hvit – bare for å ta et par ekstreme eksempler). Min egen erfaring fra nettside-testing tilsier at kontrast er langt viktigere enn både skrifttype og størrelse. I undersøkelsen til NTNU var temaet imidlertid lesing på papir, så resultatene er selvsagt ikke helt sammenliknbare.

Seriffer

Vi som har jobbet med tilgjengelighet en stund vet at svaksynte tradisjonelt har foretrukket skrifttyper uten seriffer. I de siste åra har det imidlertid skjedd en rivende utvikling for eksempel innen skjermteknologi. Mange mener derfor at det betyr lite om skrifttypen er med eller uten seriffer (føtter). I NTNU sin undersøkelse er seriffer ikke den viktigste egenskapen i forhold til lesbarhet, og det stemmer nok.

Likevel konkluderes det med at en skrifttype uten seriffer er best, hehe:

Scala skrifttype uten seriffer i fet skrift, var den typen som kom best ut totalt sett og er signifikant bedre enn de andre skrifttypene som var med i studien.