HTML input-typer

Riktige input-typer kan gjøre det enklere å fylle ut skjemafelt.

Vis demo med skjermleseren VoiceOver

Skjemafeltene nedenfor kan brukes for å sjekke hvordan input-typer vises med ulike nettlesere, skjermlesere osv. Det er først og fremst mobile enheter som viser ulike skjermtastaturer basert på valgt input-type.