1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.