1.2.6 Tegnspråk (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til tegnspråkstolking for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.