1.2.7 Utvidet synstolking (forhåndsinnspilt)

Hvis pausene i forgrunnslyden ikke er lange nok til at synstolking kan formidle innholdet i videoen, gis det tilgang til utvidet synstolking for alt forhåndsinnspilt videoinnhold i synkroniserte medier.

Nivå AAA

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.