Synstolking

Synstolking er beskrivelse av levende bilder. Det er spesielt synshemmede som har glede av slike beskrivelser. Målet er å beskrive handlinger som ikke kan høres. Utseende, miljø, … kan også være vesentlige for å skjønne filmen.

Målet er at synstolkingen skal forstyrre minst mulig, det vil si at kunstnerisk uttrykk, filmmusikk, dialoger og så videre skal bevares.

Følgende WCAG suksesskriterier omhandler synstolking:

  • SK 1.2.3: sier at forhåndsinspilt video skal ha synstolking eller det skal tilbys et alternativ til videoen med tilsvarende innhold (nivå A).
  • SK 1.2.5: sier at forhåndsinspilt video skal ha synstolking (nivå AA).
  • SK 1.2.7: sier at det skal tilbys utvidet synstolking for forhåndsinspilt video hvis det ikke er nok plass i det vanlige videosporet til å gi tilstrekkelige forklaringer (nivå AAA).

SK 1.2.3, SK 1.2.4 og SK 1.2.5 er unntatt fra kravet om å følge WCAG på nivå AA i Norge.

Klippet nedenfor viser et eksempel på synstolking. Du finner flere eksempler og mer informasjon på Film for alle.