1.3.1 Informasjon og relasjoner

Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingenComments are closed.