Plassholdere

Plassholdere (placeholder) skal ikke brukes som erstatning for label.

Vis Skjermlesere og skjemamodus

Les det som står om skjemamodus hvis du ikke vet hva det betyr. Noen ganger kan en synlig ledetekst være uønsket, og med placeholder kan det være lett å tenke seg at label ikke trengs. Imidlertid er ikke placeholder nok for å følge WCAG-suksesskriterier.

Aktuelle suksesskriterier er: SK 1.3.1, SK 3.3.2 og SK 4.1.2.

Vis hvordan placeholder fungerer med Jaws

Eksempler på felt med placeholder

Feltene nedenfor har placeholder, men ikke label.

Vis kode

Eksempler på felt med placeholder og label

Feltene nedenfor har placeholder, og i tillegg en skjult label.

Vis kode