3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner

Det vises ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren.

Nivå A

Innlegg i denne eksempelsamlingen



Comments are closed.