Farger som visuelt virkemiddel (diagram)

Farger er helt OK, også for å formidle informasjon. Du skal imidlertid også ha et alternativ!

Farge skal ikke benyttes som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille
ut et visuelt element (SK 1.4.1).

Dette diagrammet bruker kun farger (ikke OK):

Temperatur Oslo 2003, rød og blå linje for normal og gjennomsnitt.

Det samme diagrammet med fargede linjer og i tillegg ulik linjestil (OK):
Temperatur i Oslo 2003 heltrukket rød linje og stiplet blå linje

Beskrivelser

Hvis du har laget alternativer til bruk av farger må du også huske alternativene i beskrivelser:

  • Sjekk den stiplede, blå linja …
  • Seier markeres med en grønn pokal, tap med et rødt kryss.
  • Den aktive fanen markeres med gul tekst og en pil ned.

Tekstversjon

Det skal finnes en tekstversjon av innhold som ikke er tekst (SK 1.1.1).

Ingen av diagrammene over egner seg for blinde. En metode er å bruke longdesc -attributtet og vise dataene i en tabell. Det kan også være andre som foretrekker tabellen, så vis den helst på nettsiden, bruk en synlig lenke eller bruk en expander:

Vis tabell