Meldinger som vises en kort stund

WAI-ARIA live-områder kan brukes for å gi skjermlesere beskjed om hvor det kommer dynamiske oppdateringer:

<div id="livetst" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
...
</div>

aria-atomic avgjør om hele området leses opp.
true: alt leses.
false: kun endringer leses.

aria-live angir hvor viktige de dynamiske endringene er
off: endringer leses ikke opp.
polite: skjermlesere gjør seg ferdige med det som leses i øyeblikket, deretter leses live-området.
assertive: meldinger leses opp umiddelbart.

Når knappen «Vis melding» velges vises en beskjed rett under denne teksten. Fokus flyttes til meldingen som vises, og fokus flyttes tilbake til knappen når meldingen forsvinner.

  • Vis demo med skjermleser
  • Vis kode

Tips

  • Det er fint for døvblinde at fokus flyttes til meldingen. Da vises meldingen også på leselist.
  • Hvis meldinger blir stående lenge kan det være uhensiktsmessig å flytte fokus tilbake (slik det gjøres i dette eksemplet). Grunnen er at brukeren i mellomtiden kan ha flyttet til et annet sted på siden. Da er det dumt hvis fokus «plutselig» endres.
  • Hvis meldinger dukker opp uten at brukeren initierer noe skal du alltid vurdere veldig nøye om fokus skal flyttes.
    Skjermlesere mister fokus, og det kan være tidkrevende for brukeren å finne tilbake.