Hurtigtaster (accesskey)

Hurtigtaster kan gjøre det mulig å velge eller hoppe raskt med tastatur. Legges hurtigtaster på lenker flyttes tastaturfokus til lenken når tasten trykkes. Knapper aktiveres derimot når hurtigtaster trykkes.

Det er vanligvis best å bruke tall i hurtigtaster for å unngå konflikter med nettleserens menyvalg. I Internet Explorer trykkes Alt kombinert med tallet og bokstaver. I Firefox brukes Alt+Shift+hurtigtast.

Eksempel:

<a href="/accesskey/" accesskey="1">accesskey</a>

Hurtigtaster er mest aktuelle for nettsteder som brukes mye av enkelte brukere (for eksempel intranett). Det finnes egentlig ikke etablerte standarder, og derfor må hurtigtaster læres for hvert enkelt nettsted.

Skjermlesere viser hurtigtaster, men du må lage en hjelpetekst dersom andre tastaturbrukere skal få nytte av hurtigtastene

accesskey

Lenken "accesskey" har accesskey="1" og knappen "Vis en spennende beskjed" har accesskey="2". Prøv gjerne hvordan det fungerer.