Språkmerking

Språk skal angis slik at riktig talesyntese kan velges. Språkkoder kan også utnyttes av søkemotorer med mer. Merk også sitater og annen tekst som ikke bruker sidespråket.

Sidespråk

WCAG krever at sidespråket merkes, SK 3.1.1 (nivå A)..

I HTML legges sidespråket på HTML-tag’en:

<html lang="no">

Merking av språk på deler av siden

WCAG krever også at tekst på andre språk enn sidespråket skal merkes, SK 3.1.2 (nivå AA)..

I HTML5 kan alle elementer merkes med lang-attributtet (selv om det kanskje ikke er like relevant for alle elementer). I HTML 4.01, kan ikke lang-attributtet brukes med: <base>, <br>, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, og <scrippt>.

Teksten i punktene nedenfor er merket med svensk, norsk og dansk:

  • Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord. Du tysta, Du glädjerika sköna!
  • Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
  • Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand.  Det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark .
Vis HTML-kode
Vis hvordan listen leses med skjermleseren VoiceOver for iOS

HTML Language Code Reference