Artikkeltips

Siste tips handler om bruk av overskrifter.

Artiklene du finner her vil omhandle ulike temaer og ha ulikt fokus. Det vil ikke kun være tekniske artikler, men alt omhandler teknologi og tilgjengelighet.

Hvordan skal overskrifter brukes på nettsider?

How to structure headings for web accessibility

Gode råd, muligens litt enkelt og det finnes utvilsomt nettsider som trenger andre måter å strukturere på. Hovedbudskapet er imidlertid helt OK!

Tidligere artikler