Tilsynets måleindikatorer for universell utforming

Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger. Dette er indikatorer som brukes når Difi fører tilsyn med virksomheters nettløsninger og ved statusmålinger. Indikatorsettet er fremdeles under arbeid, og vi inviteres til å komme med tilbakemeldinger.

Måleindikatorene finnes på: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/indikatorar-web

Det er utviklet 50 indikatorer for å måle om de 35 lovpålagte suksesskriteriene i WCAG følges. Hver indikator bygger på:

  • En dokumentert tolking av WCAG 2.0
  • Informasjon om hva som skal til for å oppfylle hvert enkelt suksesskriterium
  • En standardisert og detaljert testprosedyre
  • Maler for registrering av testdata
  • Resultater som blir generert fra testdata

En løsning for å sammenstille data og statistikk fra indikatorene, skal publiseres så snart den er ferdig.