CSS-tabeller

Hovedrådet er å bruke tabeller når noe vises som tabeller. Spesielt for skjermlesere fungerer datatabeller ofte mye bedre enn div-tag’er som stiles for å presenteres visuelt som en tabell.

Grunnen til å bruke div’er er ofte knyttet til responsivt design. WAI-ARIA har roller for å fortelle skjermlesere (evt. annen hjelpeteknologi) at div’ene skal tolkes som en tabell.

I videoen nedenfor demonstreres tabellen med og uten WAI-ARIA koding med skjermleseren Jaws:

div-tabell (CSS) uten WAI-ARIA

Vis kode
Navn
Adresse
Telefon
Donald McDonald
The city, Norway
1234
Mikke Rat
On top of the mountain, Bhutan
40

div-tabell med WAI-ARIA

Vis kode
Navn
Adresse
Telefon
Donald McDonald
The city, Norway
1234
Mikke Rat
On top of the mountain, Bhutan
40

WAI-ARIA attributter

Her gjengis kun tabell-attributtene, men aria-label, aria-describedby etc. kan brukes for å gi tabellen navn/beskrivelse.

Rolle Beskrivelse
table Identifiserer strukturen som inneholder tabellen
rowgroup WAI-ARIA har ikke roller for tabell header og body, og rowgroup må eventuelt brukes til begge.
row Rad
columnheader Kolonneoverskrift
rowheader Radoverskrift
cell Vanlig datacelle

Flere eksempler

Flere eksempler (også på mer avanserte tabeller) finner du blant annet hos W3C:
Table Example