Felt med aria-describedby

WAI-ARIA kan brukes for å bedre tilgjengeligheten for skjermlesere og andre hjelpemidler. aria-describedby kan for eksempel brukes for å få lest opp nødvendig tilleggsinformasjon.

Brukes en skjermleser må du som oftest velge skjemamodus for å fylle inn tekstfelt.

  • Vis forklaring av skjemamodus
  • Vis demo med skjermleseren Jaws
  • Vis kodeeksempel

Tab brukes for å hoppe mellom felt og knapper. <label for…> leses for hvert felt. Dersom felt inneholder tilleggsinformasjon kan aria-describedby brukes sammen med label.

Eksempler på tilleggsinformasjon kan være måleenheter, hva feltet brukes til, hvilket format som forventes (for eksempel datoformat) og så videre. Slik innformasjon kan være nødvendig for å bestå SK 4.1.2.

I skjemaet nedenfor er det tilleggsinformasjon på feltene Mobilnummer og Din høyde. Skjemaet er det samme som kodeeksemplet i listen over.

*

*


(Henter adresseinformasjon)


centimeter