Forkortelser

Forkortelser skal alltid skrives i klartekst første gang de brukes. Benytt deretter gjerne abbr-tag’en.

Forkortelser har et WCAG suksesskriterie på nivå AAA (SK 3.1.4): Det finnes en mekanisme for å identifisere den fullstendige formen eller betydningen av forkortelser.

Standard HTML har en tag som heter abbr. I title-attributtet skriver du den utvidede teksten:

<p><abbr title="Media Lunde Tollefsen">MLT</abbr> er et firma.</p>

MLT er et firma.

Pek på «MLT» med musa. Hvis du bruker skjermleser må du kanskje gjøre spesielle innstillinger for å få lest den utvidede teksten.