iframe

Rammer (iframe) er vanligvis ikke noe tilgjengelighetsproblem, men innholdet i rammen skal selvsagt være tilgjengelig.

title-attributtet

Mange valideringsverktøy rapporterer feil hvis rammer mangler et beskrivende navn (title-attributtet). Min vurdering er at det ikke er et helt opplagt brudd på WCAG dersom iframe mangler title. De mest aktuelle suksesskriteriene er: SK 4.1.2 og SK 2.4.1

Hvis det ikke er noe stort poeng at skjermlesere skal kunne hoppe raskt til en ramme, for eksempel dersom rammen kun brukes for å inkludere innhold fra en annen side, kan du faktisk vurdere å legge attributtet role="presentation"iframe-tag’en. Da vil noen kombinasjoner skjermleser/nettleser skjule rammen (Jaws/IE, VoiceOver/Safari, …), mens andre kombinasjoner fortsatt viser ramme start/slutt (Jaws/Firefox, …). Innholdet i rammen vises uansett.

For en mer detaljert problematisering kan du for eksempel lese:

The iframe delemma: Is it a failure of WCAG to not have a title on an iframe?

Eksempel på en iframe

Rammen med værvarselet fra yr.no kan brukes for å sjekke kombinasjoner av nettlesere/skjermlesere etc: tabstop, title-attributt, annonsering av ramme start/slutt, …

Vis iframe-kode