Skjult tekst

Vanligvis skal all informasjon og funksjonalitet vises i det visuelle brukergrensesnittet. Spesiell informasjon kun til de som bruker skjermleser kan imidlertid være nyttig noen ganger.

Et par eksempler på når skjult tekst kan være noe å vurdere:

  • Overskrifter som brukes for å forbedre navigering, men som ikke trengs i det visuelle brukergrensesnittet.
  • Forklaringer spesielt beregnet for skjermleserbrukere.
  • Ledetekster til felt som er helt oplagte, for eksempel søkefelt som har en Søk-knapp.
  • Brødsmulesti og andre elementer som er visuelt tydelige, men som kan trenge en tekstbeskrivelse for de som leser siden lineært (skjermlesere).

«display: none» skjuler også innhold for skjermlesere. CSS kan brukes for å skyve innholdet ut av skjermbildet:

.hidden123 { position:absolute; left:0px; top:-500px; width:1px; height:1px; overflow:hidden; }

En usynlig overskrift

Rett over denne teksten er det en usynlig overskrift. Kode:

<h2 class="hidden123">En usynlig overskrift</h2>

Du skal selvsagt ikke skjule innhold som kan være nyttig for andre enn de som bruker skjermleser. Et eksempel på at dette gjøres er «lokale hopp«.

En ulempe med skjult innhold er at det kan være vanskelig å holde oppdatert når det gjøres endringer!