Lydopptak

En tekstversjon trengs for å gjøre lydopptak tilgjengelige for hørselshemmede.

På nivå A forutsetter WCAG et alternativ til forhåndsinspilt lyd (SK 1.2.1). Det tilsvarende kravet for live lyd er et nivå AAA-krav (SK 1.2.9).

Tekst er det vanligste alternativet til lyd. Teksten kan med fordel vises samtidig som mediespilleren. Bruk eventuelt en expander hvis det fungerer best. For noen mennesker er det veldig nyttig å kunne kombinere lyd og tekst.

Det er en stor ekstra bonus at tekst finnes av søkemotorer, så da har du en grunn til for å lage en tekstversjon av forhåndsinspilt lyd.

Eksempel på forhåndsinspilt lyd

Vis tekst: Morten sier litt om eksempelsamlingen

Tips

  • Tekstversjonen bør angi hvem som sier hva (hvis flere personer snakker).
  • Ta med viktige lyder hvis det er en del av lydopptaket.