Nyttig informasjon om skjermlesere

Resultatene fra WebAIM’s «Screen Reader User Survey #7» har kommet, og her er det mye interessant for utviklere og andre som jobber med nettsider.

WebAIM: Screen Reader User Survey #7

Et interessant funn gjennom undersøkelsen er at de som ikke har funksjonshemminger bruker andre kombinasjoner av skjermleser/nettleser/operativsystemer enn de som har en funksjonshemming. Dette er neppe positivt i forhold til å få mest mulig brukbare nettsider. Ikke-funksjonshemmede bruker nettsidene annerledes: for eksempel brukes lokale hopp «Gå til Innhold» osv. mye oftere enn det funksjonshemmede gjør. Forståelsen for hva som utgjør de viktigste problemene i praksis er også forskjellige for respondenter med og uten nedsatt funksjonsevne.

Mobil blir stadig vanligere, og mange foretrekker apper i stedet for nettsider. iOS domminerer fullstendig blant synshemmede.

Blant de som trenger en skjermleser (for eksempel ikke testere) er det tre skjermlesere som gjelder: Jaws, NVDA og VoiceOver. Firefox er den mest brukte nettleseren i kombinasjon med skjermleser, men fortsatt er IE den primære nettleseren for drøyt 30% av de funksjonshemmede respondentene. Edge brukes kun av 0,5%, men dette skyldes selvsagt at det foreløpig kun er Jaws som har en viss støtte for denne nettleseren.

Bare 30,5 % bruker landemerker. Hvorfor? I undersøkelsen antydes det at en grunn kan være veldig lite konsistens og feil bruk av semantisk sideinndeling. Dette stemmer bra med min egen erfaring, for når landemerker brukes fornuftig er det faktisk veldig bra for skjermlesere. Overskrifter brukes fortsatt veldig mye for intern sidenavigering, og de fleste foretrekker at h1 innleder hovedinnholdet (artikkelen) på siden.

Som nevnt innledningsvis har skjermleserbrukere og testere/ikke-funksjonshemmede ulike oppfatninger om hva som er de viktigste tilgjengelighetsutfordringene på web. Her er lista: captcha, dynamiske oppdateringer, lenker/knapper som ikke gir mening, utilgjengelig Flash-innhold, tilgjengelighetsproblemer med tastatur, avanserte eller vanskelige skjemaer, manglende alternativ tekst, manglende overskrifter, for mange lenker, avanserte tabeller, utilgjengelig eller manglende søkefunksjonalitet og manglende lokale hopp.