Informasjonsvideo om web og tilgjengelighet

W3C har laget en informasjonsvideo om web-tilgjengelighet.

I denne videoen får du en rask innføring i hvem som har nytte av at du gjør nettsider tilgjengelige og en beskrivelse av noen viktige standarder.