Vanlige tilgjengelighetsproblemer i apper

I denne gjennomgangen kan du få tips om noen av de vanligste tilgjengelighetsfeilene i apper.

Nedenfor er feilene eksemplifiserte med iOS. Tilsvarende problemer er også vanlige i Android og Windows-apper. Kognitive utfordringer er ikke med i denne gjennomgangen, og derfor er hovedfokus på hjelpeteknologier som benytter alternative brukergrensesnitt: bryterstyring og skjermleser(VoiceOver).

VIKTIG: noen av feilene nedenfor kan være rettet. Videoene er tatt opp for å gi tilbakemeldinger fra Facebook-gruppa App-løftet. Derfor oppfordres det til gjennomgang av hele appene i noen videoer (altså i tillegg til å vise en feil).

App.løftet

Utviklere, brukere, tilgjengelighetseksperter og andre som er interesserte i å forbedre tilgjengeligheten / universell utforming i apper inviteres til å delta i Facebook-gruppa
App-løftet.

Kontrast

Standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 definerer krav til kontrast. Kravet på nivå AA som er 4,5:1 er lovpålagt for nettsider og apper i Norge. Siden apper brukes i så ulike lysforhold og av så forskjellige brukere kan det være en god ide å legge seg på WCAG AAA-kravet som er 7:1 (ikke lovpålagt).

Colour Contrast Analyzer (CCA) er et vanlig verktøy for måling av kontrast på PC/Mac. Det finnes imidlertid også apper, og i VIPPS-eksemplet nedenfor brukes appen Color Contrast:

Manglende alternativ tekst

Grafiske elementer uten alternativ tekst er en av de vanligste problemene for de som bruker VoiceOver (skjermleser). Knapper leses for eksempel opp som bare «knapp». Videoen nedenfor viser dette i appen VIPPS:

Sveipe-stopp

Med bryterstyring hopper du fra element til element. Med VoiceOver kan du også gå til toppen av skjermen, ta direkte på et element og så videre. Teknikken med å sveipe fra element til element er likevel viktig med VoiceOver fordi det kan være vanskelig å treffe elementer og jobbe effektivt med direkte berøring.

Manglende stopp

Alle interaktive elementer skal kunne nås med sveipebevegelser (venstre/høyre eller høyre/venstre med en finger) når VoiceOver er aktivert. Dette er også viktig for at bryterstyring skal kunne brukes. Videoen nedenfor viser at du ikke når Liker, Følg, Del og Lagre i Facebook-appen for sider:

Fokus

Både når apper styres med brytere og med VoiceOver er fokus viktig. Tenk derfor gjennom hva som bør skje når et element aktiveres.

Gå tilbake

Et vanlig fokus-problem er hvor du bør havne når du velger Tilbake. Dette er som regel ikke et problem som ekskluderer noen fra å bruke en app, men det er irriterende og gjør at ting blir lite effektivt. I MSN Nyheter kan du for eksempel velge en artikkel og lese, velg så Tilbake og fokus havner på toppen av skjermbildet – ikke på den artikkelen du nettopp har lest:

I Facebook-appen har vi en tilsvarende framgangsmåte, og her fungerer det slik det skal:

Fokus i bakgrunnen

Når menyer åpnes, modale dialoger vises eller nye skjermbilder legges over eksisterende innhold hender det at bryter og VoiceOver-fokus beholdes i bakgrunnen. Med VoiceOver kan du noen ganger ta på innholdet med en finger for å flytte fokus, men dette går ikke alltid og er uansett forvirrende og ustabilt. I MSN nyheter er fokus i nyhetsbildet når menyen åpnes, og trykkes meny-knappen en gang til velges et menyvalg (Konto):

Søketreff / autooppføringsvalg

Med brytere eller VoiceOver kan det være vanskelig eller i noen tilfeller umulig å nå søketreff / autooppføringsvalg. Dette er et liknende fenomen som det som beskrives i forrige avsnitt. Lovlige valg i til og fra-feltene i Tidr er et eksempel. Her får du ikke tak i alternativene med brytere eller VoiceOver. I videoen ser vi at det heller ikke leses opp hvilken fane som er valgt:

Blank skjerm

Apper kan være helt utilgjengelige for de som bruker hjelpeteknologi. Skjermen kan for eksempel framstå som blank med VoiceOver. Da vil ofte heller ikke andre hjelpeteknologier fungere bra. I apper som er tilgjengelige hender det også at enkelte skjermbilder ikke fungerer. Et eksempel fra Facebook:

Navn, rolle, verdi

Det er viktig at kontrolltype (for eksempel avkryssingsfelt), hva kontrollen brukes til og hvilken verdi den har leses opp. Dette gjør at du har kontroll også med VoiceOver. Leses noe som en knapp vet brukeren for eksempel at det ikke er brødtekst, men en kontroll som kan aktiveres.På samme måte skal valgte elementer leses (for eksempel valgt fane). Videoen om Tidr under «Søketreff / autooppføringsvalg» over demonstrerer at valgt fane ikke leses.

Standard fingerbevegelser

Når VoiceOver er aktivert endres brukergrensesnittet. Du får en rekke fingerbevegelser, og de som lager apper bør teste at disse fingerbevegelsene fungerer. I videoen under avsnittet «Gå tilbake», MSN Nyheter fungerer for eksempel ikke fingerbevegelsen for å gå tilbake (sikk-sakk med to fingre). I videoen om Facebook under samme avsnitt fungerer fingerbevegelsen som den skal.

Mer utfordrende tilgjengelighetsproblemer

I apper med mer avanserte kontroller kan det være andre feil. Som nevnt innledningsvis har jeg heller ikke beskrevet kognitive utfordringer. Med andre ord: dette er eksempler, ikke en artikkel som har som mål å vise alle mulige tilgjengelighetsproblemer.